Klachten

Klachtenprocedure

Patiënten kunnen met vragen, onduidelijkheden of klachten over hun behandeling terecht bij hun behandelaar, bij het hoofd van de afdeling of bij de verantwoordelijk manager. Biedt een gesprek met hen onvoldoende duidelijkheid en vindt u op die wijze geen oplossing, dan kunt u met de PVP overleggen en/of een klacht indienen.

Klachtencommissie

Een patiënt kan zijn/haar problemen m.b.t. de behandeling/bejegening bespreken met de PVP en/of schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting Centrum ’45.
Als de patiënt dat wil, kan er eerst worden bemiddeld tussen klager en verweerder. De klacht kan ook rechtstreeks in behandeling worden genomen.

Klachtenreglement

Er is een verkorte versie van het klachtenreglement beschikbaar, het volledige reglement kan bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie worden opgevraagd.
De klachtencommissie laat beide partijen de klacht toelichten. De klager en de verweerder kunnen zich hierbij door een zelf gekozen partij laten bijstaan. Binnen enkele weken doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak.

Geschillencommissie
Stichting Centrum ’45 heeft zich in het voorjaar van 2013 geregistreerd bij De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl