Klachten

Nieuwe klachtenprocedure
In 2017 is er een nieuwe wet gekomen: de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Het doel van die wet is om in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing te komen voor een probleem of een klacht. In die wet is onder meer geregeld dat de instelling een Klachtenopvangfunctionaris aanstelt.

De eerste stap blijft dat een cliënt met vragen, onduidelijkheden of klachten over de behandeling terecht kan bij de behandelaar, bij de manager van de afdeling of bij de verantwoordelijk directeur. Biedt een gesprek met hen echter onvoldoende duidelijkheid en wordt er op die wijze geen oplossing gevonden, dan kan men de Klachtenopvangfunctionaris gratis en vrijblijvend raadplegen.

Wat doet de Klachtenopvangfunctionaris?
De Klachtenopvangfunctionaris verricht haar werk in vrijheid; zij is onafhankelijk en is niet betrokken bij de behandeling van de klager. Zij voert een eerste, open gesprek over het probleem of de klacht, en probeert samen met de cliënt tot een oplossing te komen. Indien die oplossing niet wordt gevonden, informeert zij de cliënt over het vervolgtraject. Zij bespreekt met de cliënt of hij kiest voor bemiddeling van de klacht door een lid van de klachtencommissie, of voor behandeling van de klacht door de klachtencommissie. De Klachtenopvangfunctionaris staat de cliënt bij in het hele proces.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
De klager kan ook contact opnemen met de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) met vragen over zijn rechtspositie en ondersteuning bij klachten over de hulpverlening. De PVP is niet in dienst van SC’45. Cliënten die worden behandeld in de ambulante setting kunnen een beroep doen op de helpdesk van de Stichting PVP (tel. 0900 444 8888 of helpdesk@pvp.nl). Cliënten in de kliniek kunnen contact opnemen met mevrouw A. Deen (tel.06-559 102 70; bereikbaar van maandag t/m donderdag; e-mail: a.deen@pvp.nl).

Contact
De Klachtenopvangfunctionaris van Centrum ’45 is:
mevrouw P. Laban
tel. 071-5191500
e-mail: p.laban@centrum45.nl
postadres: Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest.

Geschillencommissie
Stichting Centrum ’45 heeft zich in het voorjaar van 2013 geregistreerd bij De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl