Ontwikkellijnen

De term ontwikkellijnen is een logisch vervolg op de beweging die Centrum ’45 als partner in Arq heeft ingezet: vanuit verschillende aandachtsgebieden rond psychotrauma kennis en ervaring bundelen om van daaruit te komen tot vernieuwing op het gebied van psychotrauma

Ontwikkellijnen

Nieuwe kennis dient vooral ingezet te worden om meer aan preventie te kunnen doen en mensen beter toe te rusten op mogelijke schokkende gebeurtenissen waarmee ze geconfronteerd zouden kunnen worden (empowerment)
Uniek aan de ontwikkellijnen is dat onderzoek, kennisoverdracht en innovatie in één concept gebundeld en bovendien krachtig verbonden wordt met de behandelpraktijk. Het concept ontwikkellijn sluit naadloos aan bij de criteria van de Stichting TopGGz.

Ontwikkellijnen gaan uit van een matrix structuur binnen de organisatie van Centrum ‘45. Dwars door de bestaande organisatie worden helder omschreven thema’s belegd. Momenteel zijn er binnen Stichting Centrum ’45 vijf ontwikkellijnen benoemd: screening en diagnostiek, evidence based behandeltechnieken, complex trauma, trauma en cultuur en kind/ gezin en trauma.

Aansturing

De aansturing van iedere ontwikkellijn gebeurt door een coördinator ontwikkellijn. Deze coördinator formeert een groep medewerkers om zich heen bestaande uit behandelmedewerkers, onderzoekers en beleidsmedewerkers met expertise op het thema van de ontwikkellijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol binnen de ontwikkellijnen, want dit wetenschappelijk onderzoek zal de onderbouwing moeten leveren voor datgene wat de state-of-art moet worden op het betreffende thema. Het wetenschappelijk onderzoek zal primair de vragen uit de praktijk dienen te beantwoorden en in die zin verbeteringen en innovaties in de praktijk moeten gaan ondersteunen.

Met gebruikmaking van de denkkracht binnen de ontwikkellijnen kunnen behandelafdelingen eigen vragen en problemen oplossen. Andersom kan vanuit een ontwikkellijn een nieuwe state-of –art ontwikkeld worden die door de behandelpraktijk overgenomen wordt.

Uitkomsten van ontwikkellijnen

Het formuleren van standaarden voor specifieke psychotraumabehandelingen, het formuleren van de indicatie criteria voor specialistische behandelingen, het vaststellen van begeleidende meetinstrumenten, het formuleren van de benodigde technieken om deze standaardbehandelingen uit te voeren en het ontwerpen van trainingen om voldoende deskundigheid te verwerven, zijn allemaal mogelijke uitkomsten van de ontwikkellijnen.

Ontwikkellijnen van Arq Psychotrauma Expert Groep

De ontwikkellijnen van Centrum '45 maken deel uit van het geheel van ontwikkellijnen van Arq Psychotrauma Expert Groep. Naast de vijf ontwikkellijnen van Centrum '45 worden binnen Arq bovendien ontwikkellijnen vormgegeven op het gebied van preventie, veerkracht en directe nazorg na een schokkende gebeurtenis.