Klachten en zelfhulp

Een schokkende gebeurtenis doet altijd iets met je. Het blijft een bepalende ervaring in je leven.

Schokkende gebeurtenissen zijn er in allerlei soorten en maten, maar ook bij minder ernstige gebeurtenissen kunnen er klachten ontstaan die na enige tijd maar niet verdwijnen.
Veel van de patienten van Centrum '45 hebben in dermate ernstige, levensbedreigende omstandigheden verkeerd dat alleen met een intensieve behandeling klachten zullen verminderen.
Voor alle schokkende gebeurtenissen of psychotrauma's is de aard van de klachten als gevolg van die gebeurtenis of dat trauma echter in meer of mindere mate gelijk.

Klachten na schokkende gebeurtenissen

In het linkermenu staan een aantal van die klachten opgesomd en wordt uitgelegd hoe die klachten zich aan u voor kunnen doen. Tevens worden er adviezen gegeven hoe u met deze klachten om kan gaan en wat u er zelf wel of niet aan kan doen. Deze adviezen voor zelfhulp kunnen weliswaar in veel gevallen onvoldoende blijken, maar kunnen tegelijkertijd wel een steentje bijdragen aan het welslagen van uw behandeling.