Kliniek

De kliniek bestaat voor diagnostiek en behandeling van complex getraumatiseerde patiënten die elders (ambulant of bij andere klinische instellingen) niet behandeld kunnen worden of waarvoor ambulante diagnostiek niet toereikend is.

Het kan gaan om crisisopname, om stabilisatie (bijvoorbeeld ter voorbereiding op ambulante traumabehandeling) of om specialistische klinische traumabehandeling. De kliniek is daarbij een ideale setting voor topreferent onderzoek en innovatieve behandelvormen.

Klinische gezinsbehandeling

Als een van de weinige klinieken in Nederland heeft Stichting Centrum ’45 de afgelopen jaren een afdeling in de lucht kunnen houden waar klinische gezinsbehandeling geboden kon worden met behulp van een behandelstaf die op dit specialistische terrein een unieke expertise heeft opgebouwd op internationaal niveau (MFT = multifamily therapy, geënt op de visie en kennis van het Malborough Institute in London).