Patiënt aanmelden

U kunt patiënten voor Centrum’45 - en voor het Psychotrauma Diagnose Centrum en Equator Foundation - aanmelden via zorgdomein.  
Indien u geen gebruik maakt van zorgdomein, dan kunt u gebruik maken van de verwijsformulieren.
Bent u geen verwijzer maar patiënt, dan dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts/behandelaar, waarna deze u via dit formulier kan aanmelden.

Voor Centrum '45:
- Aanmeldingsformulier (klik rechts op deze link en kies opslaan als)

Voor Equator Foundation:
http://www.equatorfoundation.nl/nl/contact/equator-foundation-diemen

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie (BAI); zie de foto met de medewerkers.
Tel. (0800)  2 245 245 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur - 15.00 uur).

Als u ons niet kunt bereiken omdat medewerkers in gesprek zijn, kunt een voicemail bericht achterlaten met uw contactgegevens. Wij bellen u dan  zo spoedig mogelijk terug.

Wilt u het formulier volledig ingevuld - via Zorgdomein of per beveiligde e-mailverbinding, per post, of per fax - verzenden aan:

 • E-mail:       BAI@centrum45.nl
 • Postadres:    
    BAI, Centrum ’45 / Equator Foundation
    Nienoord 5
    1112 XE Diemen
 • Faxnummer:  020-6253589

Medewerkers van het Bureau Aanmelding en Informatie (BAI) zullen er alles aan doen om de beoordeling van de aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het van belang dat het formulier als volgt is ingevuld en alle relevante informatie wordt aangeleverd:

De verwijzing moet gericht zijn aan onze instelling, en afkomstig zijn van de huisarts, of van psychiater indien patient onder behandeling is van psychiater, met de volgende gegevens:

 • naam, functie en AGB-code (psychiater of huisarts/-enpraktijk).
 • handtekening of stempel en datum van de verwijzing
 • NAW gegevens van de patiënt inclusief BSN en zorgverzekeringsgegevens
 • verwijzing naar de SGGZ namelijk Centrum ’45/Equator ivm met vermoeden van de van toepassing zijnde DSM-stoornis(sen) en aanvullende informatie over trauma-achtergrond en de klachten.

Wanneer wij uw aanmelding ontvangen, beoordelen wij op grond van de informatie die wij tot onze beschikking hebben of u bij ons voor een intakegesprek kunt komen. Soms is het nodig dat wij dan nog informatie van uw verwijzer of van u zelf nodig hebben, bijvoorbeeld informatie over een eerdere behandeling elders. Wanneer wij deze informatie bij aanmelding ontvangen, kunnen wij de aanmelding ook sneller verwerken.

Locatie
Vervolgens wordt gekeken op welke locatie - Diemen of Oegstgeest - u het beste kunt worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Welke locatie dat wordt, is afhankelijk van de behandelaren op die locatie. Zo zijn bijvoorbeeld  de meeste behandelprogramma’s voor veteranen op de locatie Oegstgeest. Indien er een opname is geïndiceerd, dan vindt deze plaats in de kliniek in Oegstgeest. De meeste behandelprogramma’s voor vluchtelingen zijn in Diemen (met uitzondering van opname in kliniek). 

Intake:
Wanneer u voor een intake in aanmerking komt, ontvangt u van ons medisch secretariaat een uitnodiging met daarin informatie over de intake, de datum en waar deze plaatsvindt. Deze intake duurt één of twee dagen, en aan het einde van de intake heeft u een adviesgesprek.

Wachttijden:  hier vindt u een overzicht  van onze wachttijden die  worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze werkwijze geldt voor alle ggz instellingen. Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl

Informatie over onze aanmeldingscriteria.