Vluchtelingen en asielzoekers

Vluchtelingen hebben hun land van herkomst verlaten vanwege vervolging, vrijheidsberoving of marteling, vaak in combinatie met oorlogsomstandigheden.

Kenmerken van deze groep

Vluchtelingen hebben vaak traumatische ervaringen tijdens de vlucht en de periode van zich moeten aanpassen aan een nieuwe maatschappij. Naast de posttraumatische klachten is er vaak sprake van veel onzekerheid, vooral tijdens de asielprocedure.

Er zijn aparte behandelingen voor mensen die recent getraumatiseerd zijn en voor de al langer in Nederland verblijvende vluchtelingen. Tot de laatste groep horen de mensen die inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen en een bestaan hebben opgebouwd in Nederland. Zijn zijn geïntegreerd in onze samenleving en beheersen de Nederlandse taal (redelijk) goed.
Voor vluchtelingen die de Nederlandse taal niet spreken wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van tolken.

Meer informatie vindt u in de brochure Vluchtelingen

Persoonlijke verhalen

"Mijn vrouw voelt zich schuldig over de dood van ons vierjarige zoontje en over de problemen die onze oudste zoon sindsdien heeft. Ze denkt dat ze nooit meer een goede moeder kan zijn. Ikzelf denk ook dat ik schuld heb aan de problemen van ons gezin. Door mijn politieke activiteiten en onze vlucht is mijn gezin in gevaar gekomen. Ik vocht voor vrede in mijn land, maar kon het mijn oudste zoon nog niet uitleggen waarom ik het deed.

Zonder onze behandeling bij Stichting Centrum ’45 zou ons gezin zijn gebleven wat het was: drie mensen die elkaar niet begrijpen. Nu voel ik me veiliger, omdat er tijd is geweest om de onzekerheid in ons gezin aan te pakken. We kunnen nu onderscheid maken tussen 'toen' en 'nu'. We kijken weer voorzichtig naar de toekomst."