Arq speelde een prominente rol bij deze conferentie, die werd gehouden van 9 tot 12 juni in Litouwen. Lees meer over de bijdragen van Arq en een prijsuitreiking.

Stichting Centrum ‘45 ontwikkelt een veelbelovende innovatie in de traumabehandeling, met name bedoeld om moeilijk op gang te krijgen processen in de traumabehandeling te doorbreken. Deze behandeling heeft bekendheid gekregen onder de naam Military Motion-assisted Movement Desensitisation and Reprocessing, kortweg 3MDR.

De gevolgen van traumatische ervaringen reiken verder dan het individu: gezinsleden maken reacties en tekenen van stress van nabij mee. Om het gezin ondersteuning te bieden en de onderlinge relaties te verbeteren is een apart behandelprogramma opgezet. Dit  programma is bedoeld voor zowel getraumatiseerde kinderen, als voor hele gezinnen die ernstig schokkende gebeurtenissen meemaakten.

Politieagenten krijgen - net als anderen binnen de geüniformeerde beroepen - veel voor hun kiezen tijdens het uitoefenen van hun beroep. Veerkracht is een belangrijke eigenschap om enthousiast je werk te kunnen blijven doen. Soms loop je echter teveel schade op. Tijdig herkennen van klachten en het zoeken van goede hulp, biedt uitzicht op goede resultaten van een behandeling.

Veteranen hebben tijdens hun uitzending vaak onder moeilijke en gewelddadige omstandigheden hun werk moeten doen.
Velen kijken tevreden terug op deze periode, maar daarnaast laten traumatische gebeurtenissen regelmatig diepe sporen achter. Lees meer

Opgroeien in een gezin dat getekend is door (oorlogs)geweld, met één of beide ouders die zijn getraumatiseerd,  kan voor kinderen verstrekkende gevolgen hebben. Tot in de volwassenheid kan deze invloed doorwerken en leiden tot diverse, vaak langer durende psychische problemen. Lees meer

Nog steeds melden zich getroffenen van WO II voor behandeling, omdat het ook op latere leeftijd plots niet meer lukt de gruwelijke herinneringen van toen op de achtergrond te houden. Lotgenoten weten maar al te goed hoe dat voelt en welke steun nodig is om door een moeilijke periode heen te komen.
Lees

Vluchtelingen en asielzoekers dreigen voorgoed de aansluiting mis te lopen op een veilige en betekenisvolle plek in onze maatschappij als geen adequate behandeling geboden wordt voor de ernstige traumatische klachten ten gevolge van oorlogsgeweld en marteling. Lees meer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Home

Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft het keurmerk TOPGGz, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.  Neem contact met ons op