7ROSES Empowerment methodiek, een nieuwe training van Arq Academy

De 7ROSES Empowerment methodiek richt zich op het ondersteunen van het herstelproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Het vergroten van de eigen (draag)kracht staat centraal.

Wanneer donderdag 6 juni 2019 to vrijdag 7 juni 2019
Waar

Arq Academy, Nienoord 5, Diemen

Voor wie

Deze training richt zich op minimaal HBO-geschoolde professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals basispsycholoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut, GGZ-Agoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist

werkend met kwetsbare groepen zoals:

  • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen;
  • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel;
  • Ongedocumenteerde migranten;
  • Jongeren in risicogroepen;
  • Cliënten maatschappelijke opvang.
Meer informatie 7ROSES empowerment methodiek