Training Cultuursensitief behandelen voor GGZ professionals

De tweedaagse training geeft GGz professionals concrete handvatten om de therapie aan vluchtelingen en migranten effectiever te maken. ARQ kon deze training ontwikkelen dankzij subsidie van ZONMW. 

Waarom deze training?
Mensen met een andere culturele achtergrond kunnen een taboe hebben op het benoemen van psychische problemen. Wel ervaren vluchtelingen diverse klachten, die gerelateerd zijn aan de schokkende gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt tijdens de oorlog of tijdens hun vlucht. Vluchtelingen en migranten willen gehoord en begrepen worden. Via deze training leren GGz professionals om bij behandeling meer rekening te houden met de belevingswereld van vluchtelingen en migranten. Daarbij worden ook culturele en religieuze aspecten meegenomen. Hierdoor ervaart de patiënt met een niet-westerse achtergrond meer regie over zijn eigen behandeling. Ook zal bij de behandeling de rol van familie en naasten van de vluchtelingen en migranten betrokken worden.

Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals vluchtelingen en migranten zich meer begrepen zullen voelen tijdens de behandeling. Zodat er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten).

Ontwikkelde training
Afgelopen jaar (2019) is door middel van een pilot deze training ontwikkeld en uitgevoerd bij twee groepen van 15 GGz professionals. Bij de ontwikkeling van de training zijn twee ervaringsdeskundigen ingezet, twee professionals met een vluchtelingenachtergrond (uit Syrië en uit Eritrea).

De evaluaties van de 30 deelnemende GGz professionals waren positief. Dankzij de e-learning hebben de deelnemers hun theoretische kennis over trauma’s bij vluchtelingen, achtergrondinformatie over vluchtelingen vergroot, met extra aandacht voor het taboe op psychische problemen in deze culturen.

Deelnemers gaven aan dat zij nu anders omgaan met culturele diversiteit, dat zij alert zijn op eigen vooroordelen.

Zij geven aan dat zij nieuwe vaardigheden geleerd hebben, met name cultuursensitieve competenties ontwikkeld hebben. Tevens hebben ze geleerd om het Cultural Formulation Interview in de behandeling van vluchtelingen en migranten in te zetten in de praktijk. Dit is een concreet handvat en het zorgt ervoor dat vluchtelingen en migranten zich begrepen voelen door de behandelaar, en de behandeling succesvoller verloopt.

Inhoud training
De training kent 2 face-to-face dagen en parallel een e-learning module (i.s.m. Health[e]Foundation). De inhoud is gebaseerd op de Generieke Module Diversiteit (GMD).  

E-Learning:
Deelnemers krijgen voorafgaand aan de eerste trainingsdag toegang tot een online leeromgeving. Daar kunnen zij de online module volgen, wat circa 1,5uur duurt. Via de e-learning krijgen deelnemers theorie en video’s, waardoor zij goed voorbereid kunnen starten op dag 1 van de training. Deelnemers moeten verplicht de e-learning afronden voordat dag 1 start.

Twee daagse training:
De cursus is opgebouwd rondom drie thema's:

  • Klachtenpresentatie, de situatie van 'condition migrante', en de veelal somatische presentatie van angst-, stemmings- en traumaklachten;
  • Ziekteverklaringsmodel, hulpmiddelen om tot gerichte diagnostiek en betere commitment te komen, door middel van het Cultural Formulation Interview, een cultuurgevoelig anamneseprotocol, en de aanbevelingen vanuit de Generieke Module Diversiteit;
  • Aanpassing werkwijze: cultuursensitieve behandelingen en aanpassingen om knelpunten bij CGt, EMDR, IPT en andere behandelvormen te voorkomen.

Eigen casuïstiek van deelnemers wordt gebruikt om knelpunten te exploreren en vaardigheden te oefenen. Bij de training wordt gewerkt met rollenspellen, waardoor de vaardigheden geoefend worden.

Bij de training wordt een dagdeel OF een acteur ingezet OF een co-trainer met een vluchtelingenachtergrond.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor: Cognitief gedragstherapeuten, eerstelijns-, Gz- en Klinisch psychologen en psychotherapeuten. Er wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht met eigen casuïstiek.

Data in 2020
In 2020 zal ARQ Academy deze nieuwe training aanbieden op 15 mei en 12 juni.

De training kost 625 euro per deelnemer. De training is geaccrediteerd.

U kunt zich hier aanmelden bij de ARQ Academy

Docenten 

  • Samrad Ghane: medisch antropoloog, gz-psycholoog/klinisch psycholoog (i.o.) en senior onderzoeker, werkzaam bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en Parnassia groep. 
  • Jeroen Knipscheer: psychotherapeut en senior onderzoeker bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en universitair docent bij de afdeling Klinische Psychologie Universiteit Utrecht 
Wanneer vrijdag 15 mei 2020
Waar

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Nienoord 13, Diemen

Voor wie

Deze training is bedoeld voor: Cognitief gedragstherapeuten, eerstelijns-, Gz- en Klinisch psychologen en psychotherapeuten. Er wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht met eigen casuïstiek.