Workshop voor huisartsen en POH-GGZ

'Herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij vluchtelingen en niet-westerse patiënten'

Doelstellingen
Na de training:

  • kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder   PTSS) bij vluchtelingen herkennen en interpreteren;
  • hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op  posttraumatische klachten;
  • weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen eerstelijnsinterventie toepassen

Accreditatie
De workshop is geaccrediteerd bij: Huisartsen (ABC1, 3 punten) en Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GG, 3 punten)

Trainers:

  • Dr. Samrad Ghane is Gz-psycholoog en medisch antropoloog. Hij is als behandelaar en senior onderzoeker verbonden aan Equator Foundation en is als specialismeleider culturele psychiatrie werkzaam bij Parnassia Groep.
  • Drs. Rembrant Aarts is psychiater bij Equator Foundation in Diemen en tropenarts. Hij is expertise teamleider EOP, dat staat voor Expertiseteam ‘Ongedocumenteerden en Psychotrauma’

Programma
17.00 uur Inloop, koffie, soep, broodjes
17.30 uur Inleiding PTSS - achtergrond bij de situatie van vluchtelingen en niet-westerse patiënten
18.00 uur Screener: introductie en oefenen
18.45 uur Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen
19.15 uur Pauze
19.30 uur Interventies voor verwijzing of ter overbrugging,
crisissignaleringsplan, Farmacotherapie
20.30 uur Afsluiting

Locatie
Arq Academy, Nienoord 13 (zaal Chicago) in Diemen.
Prijs: € 95,00 p.p.        
Informatie: info@academy.arq.org  of tel 020 – 660 1970
 

Inschrijven
http://academy.arq.org/huisartsen-en-poh-ggz-cursus-2/workshop-posttraumatische-klachten-bij-vluchtelingen

Wanneer woensdag 10 mei 2017 - 17:00 to 20:30
Waar

Arq Academy, Nienoord 13 (zaal Chicago) in Diemen.