Belangenbehartiging

De gezamenlijke ervaringen van patiënten zijn medebepalend voor de wijze waarop het behandelaanbod van ARQ Centrum’45 wordt ingevuld en vormgegeven. Eén weg waarlangs de patiënten als groep invloed kunnen uitoefenen is de Patiëntenraad. De Patiëntenraad bemiddelt niet in individuele kwesties. Daarvoor zijn er de patiëntenvertrouwenspersoon, een klachtenprocedure, en een klachtencommissie.