Belangenbehartiging

De gezamenlijke ervaringen van cliënten zijn medebepalend voor de wijze waarop het behandelaanbod van Stichting Centrum ’45 wordt ingevuld en vormgegeven. Eén weg waarlangs de cliënten als groep invloed kunnen uitoefenen is de Cliëntenraad. De Cliëntenraad bemiddelt niet in individuele kwesties. Daarvoor zijn er de patiëntenvertrouwenspersoon, een klachtenprocedure, en een klachtencommissie.