Cliëntenraad

De patiënten van Stichting Centrum ’45 kunnen via hun vertegenwoordiging in de Cliëntenraad een actieve bijdrage leveren aan het beleid en de uitvoering van dat beleid in de praktijk.

Bevoegdheden van de Cliëntenraad

De bevoegdheden van de Cliëntenraad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en zijn ook vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliëntenraad en Stichting Centrum ’45. De medezeggenschap betreft met name het algemeen beleid rond opname, behandeling en ontslag, kwaliteitsbeleid en de opzet van de klachtenbehandeling. De Cliëntenraad is de schakel tussen patiënten en Raad van Bestuur van Stichting Centrum ’45 voor algemene zaken. Bij individuele problemen bemiddelt de Cliëntenraad niet, maar wordt de te volgen weg gewezen.

Vertegenwoordiging

Om naar behoren te kunnen functioneren is niet alleen informatie 'van bovenaf' nodig, maar vooral ook signalen uit de basis: van de patiënten voor wie de Cliëntenraad is opgericht. Daarom streeft de Cliëntenraad naar een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de locaties en afdelingen. Vanzelfsprekend kunnen ook cliënten die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen lid worden van de Cliëntenraad. Voor hen is er tijdens de vergaderingen een tolk aanwezig. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad duurt twee jaar en kan een keer met twee jaar verlengd worden. Om de continuïteit van de Cliëntenraad te waarborgen is er voor een externe, onafhankelijke voorzitter gekozen.

U kunt per email contact opnemen met de Cliëntenraad: clientenraad@centrum45.nl