Klachten

Hoe kunt u een klacht indienen? Link naar de informatiefolder.

Nieuwe klachtenprocedure
In 2017 is er een nieuwe wet gekomen: de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Het doel van die wet is om in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing te komen voor een probleem of een klacht. In die wet is onder meer geregeld dat de instelling een Klachtenopvangfunctionaris aanstelt. In 2017 heeft ARQ Centrum’45 dat ook gedaan.

De eerste stap blijft dat een patiënt met vragen, onduidelijkheden of klachten over de behandeling terecht kan bij de behandelaar, bij de manager van de afdeling of bij de verantwoordelijk directeur. Biedt een gesprek met hen echter onvoldoende duidelijkheid en wordt er op die wijze geen oplossing gevonden, dan kan men de Klachtenopvangfunctionaris vrijblijvend raadplegen.

Wat doet de Klachtenopvangfunctionaris?
De Klachtenopvangfunctionaris verricht haar werk zonder inmenging door de werkgever en is niet betrokken bij de behandeling van de klager. Zij voert een eerste, open gesprek over het probleem of de klacht, en probeert samen met de patiënt tot een oplossing te komen. Indien die oplossing niet wordt gevonden, informeert zij de patiënt over het vervolgtraject. Zij bespreekt met de patiënt of hij kiest voor bemiddeling van de klacht door een lid van de klachtencommissie, of voor behandeling van de klacht door de klachtencommissie. De Klachtenopvangfunctionaris staat de patiënt bij in het hele proces.

Informatiefolder voor de opvang van klachten
Voor de folder zie de link. Het uitgebreide reglement kan worden opgevraagd bij de Klachtenopvangfunctionaris.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
Patiënten die in de kliniek verblijven kunnen kiezen: zij kunnen ook contact opnemen met de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) met vragen over hun rechtspositie en ondersteuning bij klachten over de hulpverlening. De PVP is niet in dienst van ARQ Centrum’45. Contactgegevens: mevrouw Annita Deen, tel. 06 - 559 102 70 e-mail: a.deen@pvp.nl.  
Klinische patiënten van de GGZ kunnen daarnaast via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een PVP. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de patiënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Contact
De Klachtenopvangfunctionaris van ARQ Centrum’45 is bereikbaar via:
tel. 071-5191500
e-mail: klachtenopvang@arq.org.
postadres: Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest.

Geschillencommissie
ARQ Centrum’45 is geregistreerd bij De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl