Patiënten vertrouwenspersoon

De Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) werkt onafhankelijk van Stichting Centrum '45

Positie van de PVP

De Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is in dienst van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg Utrecht. De PVP is en werkt onafhankelijk van Stichting Centrum ’45 en heeft geheimhoudingsplicht. Zij praat zonder uw toestemming niet met derden over uw situatie.
Stichting Centrum ’45 is verplicht om met de PVP mee te werken bij de behandeling van een vraag of klacht.

Contact met de PVP

Heeft u vragen over uw rechtspositie of bent u het niet eens met uw behandeling of met bepaalde regels, dan kunt u een persoonlijk gesprek met de PVP aanvragen. Voor patiënten die in de kliniek verblijven, klik hier;  voor patiënten in de dag- en polikliniek klik hier.
U kunt met vragen ook de PVP helpdesk bellen: telefoon 0900 4448888 of mailen naar helpdesk@pvp.nl.

Anonieme ondersteuning via chat
Klinische en ambulante patiënten van de GGZ kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de patiënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl