Patiëntenraad

De patiënten van ARQ Centrum’45 kunnen via hun vertegenwoordiging in de Patiëntenraad een actieve bijdrage leveren aan het beleid en de uitvoering van dat beleid in de praktijk.

Bevoegdheden van de Patiëntenraad

De bevoegdheden van de Patiëntenraad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en zijn ook vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Patiëntenraad en ARQ Centrum’45. De medezeggenschap betreft met name het algemeen beleid rond opname, behandeling en ontslag, kwaliteitsbeleid en de opzet van de klachtenbehandeling. De Patiëntenraad is de schakel tussen patiënten en Raad van Bestuur van ARQ Centrum’45 voor algemene zaken. Bij individuele problemen bemiddelt de Patiëntenraad niet, maar wordt de te volgen weg gewezen.

Vertegenwoordiging

Om naar behoren te kunnen functioneren is niet alleen informatie 'van bovenaf' nodig, maar vooral ook signalen uit de basis: van de patiënten voor wie de Patiëntenraad is opgericht. Daarom streeft de Patiëntenraad naar een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de locaties en afdelingen. Vanzelfsprekend kunnen ook patiënten die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen lid worden van de Patiëntenraad. Voor hen is er tijdens de vergaderingen een tolk aanwezig. Het lidmaatschap van de Patliëntenraad duurt twee jaar en kan een keer met twee jaar verlengd worden. Om de continuïteit van de Patiëntenraad te waarborgen is er voor een externe, onafhankelijke voorzitter gekozen.

U kunt per email contact opnemen met de Patiëntenraad: patientenraad@arq.org.