Kennistaken

Naast de zorg voor patiënten zijn het geven van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychotraumatologie / traumabehandeling kerntaken van ARQ Centrum’45.

Wetenschappelijk onderzoek vindt doorlopend plaats, zowel binnen als buiten de behandelafdelingen. Veel van het onderzoek leidt tot publicaties in gerenommeerde nationale en internationale vaktijdschriften.

Om het onderzoek verdere invulling en verbreding te geven is ARQ Centrum’45 bezig met onderzoeksprojecten die (deels) worden gefinancierd door externe subsidiebronnen. De externe beoordeling door de subsidieverstrekker draagt bij aan een nog hogere kwaliteit van onderzoek.