Innovatie

Innovatie en aan innovatie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek binnen Stichting Centrum ‘45

Overzicht van ons innovatie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

  • Dagbehandeling Traumatische / gecompliceerde Rouw
    Gecompliceerde rouw door verlies van een naaste vormt dikwijls een onderdeel van complexe traumaproblematiek. Van de vluchtelingen die in behandeling zijn bij Stichting Centrum '45 meldt ongeveer 70% verlies van een naaste door moord. Behandeling van gecompliceerde rouw is in de huidige praktijk doorgaans weinig expliciet. Een specialistisch derdelijns behandelaanbod kan daarin voorzien.
  • Dagbehandeling van politiemensen
  • Behandeling van Lichamelijk Onverklaarde Klachten (LOK)
  • Het digitaal patiëntenplatform
    In een tijd dat vrijwel iedereen in Nederland vertrouwd is met het gebruik van internet, miljoenen mensen contact met elkaar zoeken via Facebook en de Smartphone standaard is, wordt het tijd dat ook de hulpverlening aansluiting zoekt bij het digitale tijdperk. Stichting Centrum ’45 is daar een belangrijke stap in aan het zetten.