Onderzoek

Naast de diagnostiek en behandeling van patiënten en het geven van onderwijs is wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychotraumatologie een kerntaak van ARQ Centrum’45.

Wetenschappelijk onderzoek vindt doorlopend plaats, zowel binnen als buiten de behandelafdelingen. Veel van het onderzoek leidt tot publicaties in gerenommeerde nationale en internationale vaktijdschriften.

Wetenschappelijke boeken

Stichting ARQ en Uitgeverij Boom geven samen een reeks wetenschappelijke boeken en e-books uit op het gebied van psychotrauma. Meer informatie

Hoogleraren

ARQ Centrum’45 heeft vanwege ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum aansluiting bij een aantal hoogleraren:

 • Prof. dr. M. Olff, bijzonder hoogleraar Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and post- traumatic stress disorders (PTSD), Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. P.A. Boelen, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht
 • Prof. dr. kolonel-arts Eric Vermetten, hoogleraar Arq en bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma's bij het LUMC.
 • Prof. dr. R.J (Rolf) Kleber, emeritus hoogleraar 'Psychotraumatologie', Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. G.E. (Geert) Smid, bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
 • Prof. dr. Trudy T.M. Mooren, bijzonder hoogleraar met de leerstoel ‘Family Functioning Following Psychotrauma' bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht.

Samenwerking met universiteiten

Voor wetenschappelijk onderzoek is samenwerking met universiteiten cruciaal. De belangrijkste universitaire partners zijn de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Gesubsidieerd onderzoek

Om het onderzoek verdere invulling en verbreding te geven heeft ARQ Centrum’45 regelmatig onderzoeksprojecten die (deels) worden gefinancierd door externe subsidiebronnen. De externe beoordeling door de subsidieverstrekker draagt bij aan een nog hogere kwaliteit van onderzoek.

Speerpunten

ARQ Centrum’45 werkt bij wetenschappelijk onderzoek aan de hand van enkele speerpunten.

 • Conceptuele analyse van de diagnostiek van complexe psychotrauma klachten en het concept complexe PTSS;
 • Detectie van factoren die  kunnen voorspellen welke behandeling effectief is (behandelvoorspellers);
 • Onderzoek naar de werking en het meest geeigende toepassingsgebied van evidence based behandelingen voor (complexe) PTSS
 • Evaluatie en bepaling van de werkende factoren binnen (nieuwe / innovatieve) behandelprogramma’s;
 • Inzicht verwerven in algemene psychologische processen van belang bij  het omgaan met traumatische ervaringen: betekenisgeving, cognitieve verwerking en gezinscontext.

Binnen deze lijnen onderzoekt ARQ Centrum’45 wat de problematiek inhoudt (screening en diagnostiek), worden de traumagerelateerde interventies geëvalueerd (kwalitatief en kwantitatief) en worden de determinanten (de risicofactoren en protectieve factoren) bestudeerd.

Netwerken

ARQ Centrum’45 stimuleert netwerken van onderzoekers zodat kennisoverdracht in een optimale setting plaatsvindt. ARQ Centrum’45 werkt daarom actief samen met diverse andere instellingen. Dat varieert van incidentele contacten om kennis uit te wisselen tot formele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld voor het instellen van een leerstoel. Er wordt verbinding gemaakt met andere organisaties die het onderwerp psychotraumatologie in meer of mindere mate tot hun expertise rekenen. Deze contacten verrijken de vakkennis van de betrokken professionals en optimaliseren zo de zorg voor de cliënten.

Naast de samenwerking binnen ARQ( Instituut voor Psychotrauma, Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en GeweldStichting Impact en War Trauma Foundation,) wordt uitdrukkelijk de samenwerking gezocht met universiteiten en andere organisties werkzaam in het veld van de psychotraumatologie (samenwerkende partners)