Opleiding en stageplaatsen

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring over psychotraumatologie te delen. Een van de manieren waarop dit gebeurt, is door het aanbieden van opleidingsplaatsen voor afgestudeerde academici en stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingen.

Advertenties van opleidingsplaatsen vindt u op de pagina Opleidingsplaatsen. Hieronder treft u een beschrijving aan van deze opleidingsplaatsen, en worden ook stageplaatsen voor studenten beschreven. 

Opleidingen

Stages

Stageplaatsen

Stageplaatsen zijn er op diverse afdelingen, en stagiaires kunnen daardoor met verschillende doelgroepen te maken krijgen (bijv. vluchtelingen, veteranen, jeugd, naoorlogse generatie WOII).
Algemene informatie over stage lopen en een opleiding volgen bij ARQ Centrum’45, kan verkregen worden bij  de praktijkopleiders van de diverse opleidingen (zie boven).

Stages in het kader van de master a) diagnostiek en behandeling en b) diagnostiek/ behandeling/ onderzoek

Er starten twee keer per jaar klinische stages van 8 maanden in het kader van de bovengenoemde masters, namelijk in maart en in september, zowel op de locatie Diemen als Oegstgeest.

Voor de stages in maart kunnen brieven worden gestuurd tot november van het jaar daarvoor. In november vinden de selectiegesprekken plaats. Alleen de sollicitanten die uitgenodigd worden voor het selectiegesprek ontvangen voor half november bericht.  Voor de stages in september kunnen sollicitaties worden gestuurd tot mei van dat jaar. In mei vinden de selectiegesprekken plaats. Alleen de sollicitanten die uitgenodigd worden voor het selectiegesprek ontvangen voor half mei bericht.  Na de selectie ontvangen alle sollicitanten een bericht.

Sollicitaties

Master stagiaires klinische en/of gezondheidspsychologie of orthopedagogiek voor de locatie Diemen kunnen een sollicitatiebrief met motivatie en CV sturen naar Simone de la Rie, praktijkopleider master stagiaires.
Master stagiaires klinische en/of gezondheidspsychologie of orthopedagogiek voor de locatie Oegstgeest kunnen een sollicitatiebrief met motivatie en CV sturen naar stagepsychologie@centrum45.nl

In het onderwerp van de mail is het van belang om aan te geven of de student solliciteert naar een stageplek op de locatie in Oegstgeest of op de locatie in Diemen, en of het gaat om volwassenzorg of om kind en jeugd

Sollicitaties (met brief + cv) die worden ontvangen binnen de bovengenoemde termijn, worden altijd in behandeling genomen. Er volgt geen ontvangstbevestiging van de sollicitaties.

N.B Andere kandidaat stagiaires of opleidelingen kunnen een sollicitatiebrief met motivatie en CV sturen naar de andere praktijkopleiders (zie boven).