Evidenced based behandelen van PTSS

Coördinator van deze research track is mevrouw dr. Mirjam Mink-Nijdam.
Telefoon 020 – 2674 974; e-mail: arqcentrum45@arq.org.

Er is al veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van behandeling voor PTSS.

Effectiviteit van behandeling voor PTSS

Sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) is vastgelegd in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM),  is er veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van behandeling voor PTSS. Begin deze eeuw heeft dat nationaal en internationaal geleid tot het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van chronische PTSS. Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT),  Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) en Narratieve Exposure Therapie (NET) worden aangeraden als behandelingen van eerste keus. Voor patiënten en behandelaren is dit goed nieuws, omdat zij zo samen de behandeling kunnen kiezen die de meeste kans biedt op succes.

Onderzoek

Als er al richtlijnen zijn voor behandeling, waarom steekt ARQ Centrum’45 dan nog energie in het door ontwikkelen hiervan? Over de behandeling van PTSS bestaat nog een aantal vragen. Zijn de behandelingen van eerste keus ook effectief bij patiënten die langdurig of meervoudig getraumatiseerd zijn? Zijn ze ook effectief bij niet-westerse patiënten, die misschien niet bekend zijn met westerse psychotherapeutische technieken? Welke behandelingen werken het snelst, en zijn daarmee het minst duur? Zijn er ook elektronische vormen van deze behandelingen denkbaar, waarmee mensen thuis aan de slag kunnen, waardoor de kosten nog verder omlaag gaan? Waarvan onderscheiden patiënten die baat hebben bij deze behandelingen, zich van patiënten die er geen baat bij hebben? En kunnen er dan aanpassingen op deze behandelingen worden ontwikkeld, waardoor meer mensen er baat bij hebben? Kunnen behandelingen die succesvol zijn gebleken bij andere stoornissen (zoals ACT of mindfulness) dusdanig aangepast worden dat ze ook toepasbaar zijn bij PTSS?

Training

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat behandelaren de behandelingen van eerste keus daadwerkelijk aanbieden en ook goed kunnen uitvoeren. Training en supervisie zijn hiervoor nodig. Die worden al verzorgd door ARQ Centrum’45 en Arq, maar zullen uitgebreid worden. Daarnaast draagt ARQ Centrum’45 via de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma bij aan het vormen van een register voor gecertificeerde psychotraumapsychotherapeuten. Patiënten kunnen er op die manier van op aan dat hun behandelaar voldoende vaardigheden en kennis in huis heeft om hen te helpen bij het verminderen van hun PTSS klachten.