Kind, gezin en trauma

Coördinator van deze research track is mevrouw dr. Trudy Mooren.
Telefoon 020 - 627 4974; e-mail: arqcentrum45@arq.org.

Complexe psychotraumaklachten hebben niet alleen effect op de getroffenen, maar zeker ook op diegenen die dicht bij ze staan. Gezinsleden ondergaan de gevolgen die het trauma aangericht heeft bij hun getroffen familielid.

Psychotraumatische klachten heb je niet alleen

Prikkelbaarheid, wisselende stemmingen, agressieve ontladingen, afwezigheid en verslavingsgedrag beinvloeden het functioneren van het systeem. Gezinsleden ondervinden van nabij de gevolgen van de klachten van ouders en /of kinderen. Wanneer diverse gezinsleden getroffen zijn door extreem akelige gebeurtenissen, zoals confrontatie met geweld, kan het familieleven ernstig ontwricht raken. Het kan voor gezinsleden dan heel lastig zijn om aan de normale ontwikkelingstaken toe te komen.
De klinische ervaring leert dat lang niet altijd  aandacht wordt besteed aan het gezin achter de individuele client. Om hierin verandering te brengen, is een programma ontwikkeld dat zich richt op kinderen en gezinnen na trauma. Dit programma is bedoeld voor diverse doelgroepen: vluchtelingen en asielzoekers, migranten en  beroepsgerelateerde getraumatiseerden, zoals veteranen en politie.

Jeugdwet en transitie

De Jeugdwet, en de transitie van zorg voor jeugd en gezin naar de gemeenten, brengen grote veranderingen met zich mee. Het programma is erop gericht de professionals in de zorg voor jeugd en gezin in de gemeenten te ondersteunen. ARQ Centrum’45 kan training en inhoudelijke ondersteuning bieden wanneer professionals meer willen weten over de diagnostiek en de behandeling na psychotrauma.

Onderzoek

Onderzoek is onderdeel van het programma dat gericht is op de gevolgen van trauma en migratie voor het functioneren als gezin. Aangezien de invloed van interacties binnen deze gezinnen onderbelicht is gebleven, is dit onderzoeksprogramma vernieuwend. Het programma is tegelijkertijd verdiepend, omdat het nadrukkelijk de klinische praktijk wil inspireren door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van diagnostiek en interventies. Dat kan alleen wanneer de klinische praktijk ook de bron van inspiratie is voor het onderzoeksprogramma. Deze uitwisseling tussen onderzoek en klinische praktijk vormt de basis voor de ontwikkeling van alle activiteiten van de jeugdafdeling. Zie ook: https://gezin.arq.org/onderzoek

Doel van dit onderzoek

  • Het in kaart brengen van de relationele gevolgen van trauma en migratie voor het gezinsfunctioneren.
  • Het evalueren van behandelmethodes die deze gevolgen op gezinsniveau bewerken.
  • Inzicht in relaties tussen hechtings- en traumaproblematiek (zeer actueel in het huidig wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot complexe en chronische traumatisering).
  • Evaluaties van behandelmethoden bij gezinnen met complexe traumaproblematiek. Zowel bij de kliniek, de dagkliniek als ambulante groepen (Multifamily Therapy (MFT) en Infant Mental Health (IMH)) wordt wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd in de diagnostiek en behandeling van een gevarieerde onderzoekspopulatie. Er wordt samengewerkt met andere onderzoeksprogramma’s.