Wetenschappelijk onderzoek

A cultural competence program for PTSD - Effectiviteit van cultuursensitieve zorg

Training en pilot study naar effectiviteit culturele competentietraining.