Nieuws

 

 

 

Hoewel ze zelf niet zijn blootgesteld aan georganiseerd geweld, kunnen mensen psychische klachten hebben die verband houden met de traumatisering van hun ouders of opvoeders. Deze traumatisering kan namelijk hebben doorgewerkt in de wijze van opvoeden.

Voor een deel van de patiënten van ARQ Centrum'45 is het lastig om bij de instelling uit zorg te gaan. De behandelaar en organisatie voelen vertrouwd en veilig voor de patiënt. Terwijl de buitenwereld, soms gevoed door restklachten, juist onveilig voelt.

Soms is het niet duidelijk wat een patiënt, waarbij sprake is van (complex) trauma, nodig heeft. Is dat een specialistische behandeling? Welke zorgintensiteit is dan passend? En waar kan de patiënt behandeld worden?

ARQ Centrum’45 is lead partner in het project eMEN. eMEN is een Europees collectief bestaande uit vijf partnerlanden, dat middels verschillende activiteiten het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest-Europa bevordert.

beeld Shutterstock

Laatste update: donderdag 24 maart 2022
Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
For English, see below.

ARQ Centrum'45 traumabehandeling topsporters

Het afgelopen jaar zorgden berichten over misstanden in de topsportwereld voor opschudding in de media. Topsporters uit verschillende disciplines deelden hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag.

Moral injury onderzoek bij ARQ Centrum'45

Moral injury of moreel trauma is een concept dat de laatste jaren klinisch en wetenschappelijk steeds meer in de belangstelling staat. Als nationale instelling voor psychotrauma ontplooit ARQ Centrum’45 verschillende activiteiten om de kennis over moral injury te vergroten.

ARQ Centrum’45 is lead partner in het project eMEN.

In 2018 startte ARQ Centrum’45 met de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg.

Levensverhalen en Psychotrauma, Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk (NET)

De tweede, geheel herziene, editie van het boek Levensverhalen en Psychotrauma, Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk (NET) wordt deze week gelanceerd tijdens het najaarscongres van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Overhandiging Meneertje spanning ARQ Centrum'45

Trots nemen onze manager ambulante zaken, Magda Langemaire, en psycholoog Marloes de Kok het nieuwe kinderboekje ‘Meneertje Spanning’ in ontvangst. 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. Dit is een mooie organisatorische stap in de richting van de juiste zorg op de juiste plek. ARQ is binnen het aandachtsgebied psychotrauma betrokken bij de pilot, om de samenwerking rondom consultatie te versterken. 

Partners binnen het LZV

Op 17 september heeft Paul Hoefsloot namens de minister van Defensie het convenant LZV 2021 getekend. Dit deed hij in het bijzijn van de leden van de stuurgroep LZV.

Enkele jaren geleden deed Dirk Wepster, destijds psychotherapeut in de dagbehandeling van de naoorlogse generatie, bij ARQ Centrum'45 onderzoek naar schaamte. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek statistisch bewerkt en opgenomen in een artikel. In juli 2021 heeft het Tijdschrift voor Psychotherapie dit artikel - Schaamte in de naoorlogse generatie - gepubliceerd (jaargang 2021, uitgave 4). Wellicht zijn deelnemers aan het onderzoek hierin geïnteresseerd.

E-health in de ggz blijft zich continu doorontwikkelen en ARQ Centrum’45 beweegt daar voortvarend in mee. Naast de inzet van online modules, apps en bio feedback, wil ARQ nu de nadruk leggen op het gebruik van Virtual Reality (VR) tijdens behandelingen. En sinds vandaag hebben ruim 100 ARQ-behandelaren de beschikking over deze digitale toepassing. 

Overhandiging 'Een kast vol' defensie nieuwsbericht

In 2020 publiceerden Maaike Zegers-Handgraaf, politieagente en Mariëlle Hoekstra, voorheen GZ psycholoog bij ARQ Centrum’45, het kinderboekje: ‘ Een kast vol’  – versie Politie. Het boekje helpt ouders met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) het gesprek hierover met hun kinderen mogelijk te maken. Sinds deze zomer is ook de versie Defensie van ‘Een kast vol’ beschikbaar. Geneesheer-Directeur / Directeur Zorg ARQ Centrum’45, Ruud Jongedijk, nam het kinderboekje trots in ontvangst.  

Handen ineen - ARQ jaaroverzicht 2020

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Een jaar van herdenken en crises maar ook van hoop. Onze terugblik leest u hier: 'Handen ineen', ARQ jaaroverzicht 2020

Tijdens het TOP GGz Congres introduceerde algemeen directeur ARQ Centrum’45, Eddy Sas, een video-impressie van patiëntervaringen, waaruit duidelijk wordt op welke manier ARQ Centrum’45 kan bijdragen aan een nieuw perspectief op herstel.

Athanasios Maras

Dr. Athanasios Maras (1963) volgt per 1 september a.s. Ruud Jongedijk op als geneesheer-directeur/directeur behandelzaken van ARQ Centrum’45 en ARQ Diagnostisch Centrum, waar hij samen met Eddy Sas de directie vormt.

ARQ Centrum’45 ontving recent opnieuw het TOPGGz keurmerk; door corona vertraagd en in een andere setting, maar niet minder feestelijk. Bekijk de film die daarover werd gemaakt.

Pages