Nieuws

GVU

Sinds 28 april jl. hebben patiënten van ARQ Centrum’45, als een van de eerste binnen de ggz-sector, toegang tot hun zorginformatie. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of het patiëntportaal Quli. Patiënten kunnen de eigen informatie inzien, beheren, opvragen en delen met hun omgeving. Hierdoor krijgen zij meer regie over de eigen behandeling, wat kan leiden tot een sneller en beter behandelresultaat. 

GGZ appwijzer

Medio januari lanceerden branchevereniging de Nederlandse GGZ en stichting MIND de website www.ggzappwijzer.nl.  Op deze website kunnen patiënten en behandelaren zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid. Een voorziening in de behoeften van behandelaren en patiënten, die al enige tijd op zoek waren naar overzicht en inzicht in het grote aanbod van mentale gezondheidsapps. ARQ Centrum’45 wilde deze informatie nog beter ontsluiten voor haar patiënten en integreerde de appwijzer in hun patiëntportaal Quli. Per 10 maart 2021 is de ggz-appwijzer binnen Quli met één klik toegankelijk voor iedere ARQ Centrum'45 patiënt.

ARQ Centrum'45 doet mee in een Europees project op het gebied van E-mental health. Doel is om een adequate praktijkaanpak te ontwikkelen voor de inzet van E-mental health in face-to-face behandeling, die maximaal aansluit bij de behoefte van een patiënt, en kennis hierover met anderen te delen. Ook GGZ Drenthe, Reinier van Arkel en Mediant hebben zich aangesloten bij dit project. 

MEMREC belevingscabine

ARQ Centrum’45 zoekt Afghanistan veteranen die mee willen doen met een onderzoek naar de Memrec-methode, een bijzondere, kortdurende en effectieve behandeling van angst.

beeld Shutterstock

Laatste update: dinsdag 15 december
Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
For English, see below

 

Vandaag overhandigt prof. dr. Miranda Olff namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum het onderzoek Focus op Dutchbat III, onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering aan de minister van Defensie. Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de missie na 25 jaar nog groot is op de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

Direct naar rapport en publiekssamenvatting Focus op Dutchbat III

LZV kennis award 2020

Beijka Mensink, psychotherapeut/ klinisch psycholoog i.o. bij ARQ Centrum’45, heeft dit jaar de LZV Kennis Award gekregen. De winnaar werd bekend gemaakt tijdens de landelijke contactdag van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de zorgstandaard voor psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen ontwikkeld. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen.

Op 6 oktober start de periode van aandacht voor elkaar. Aandacht voor elkaar in deze onzekere periode waarin het coronavirus de boventoon voert. Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl

Bekijk de nieuwe folder van ons behandelaanbod voor veteranen. Lees meer

ARQ Centrum’45 heeft in samenwerking met MiBida een EMDR module ontwikkeld binnen de bestaande communicatieomgeving in Quli. Met deze innovatieve ontwikkeling hebben we er in relatief korte tijd voor kunnen zorgen dat EMDR behandelingen in corona tijd op een zeer efficiënte manier online door konden gaan.

beeld Shutterstock

De behandeling van PTSS met psychedelica staat momenteel in de belangstelling. Bij ARQ Centrum'45 gaat een onderzoek daarnaar starten. 

beeld Shutterstock

Ketamine staat bekend als partydrug en narcosemiddel, maar kan een uitkomst zijn voor ernstige depressies.

Maaike Zegers-Handgraaf, politieagente en Mariëlle Hoekstra, GZ-psycholoog van ARQ Centrum’45 hebben een boekje geschreven bedoeld voor ouders met een post traumatische stressstoornis (PTSS): ‘Een kast vol’

Op 7 juli werd het boek gepresenteerd: 'Als vrede je missie is', van Mineke de Vries.

De Nederlandse GGZ maakt een rondje langs de velden met video’s over de consequenties van corona.

Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45, onderzoekt de verschillen in rouwverwerking. Lees het interview met haar door Annerieke Dekker (Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie). 

Het LZV (Landelijk Zorgsysteem Veteranen) – waarvan ARQ Centrum'45 onderdeel uitmaakt - is op Veteranendag altijd aanwezig met een vertegenwoordiging in de Ridderzaal en op het Malieveld. Daarmee tonen we onze waardering voor de veteranen.

 

Mooi interview in GGZ Totaal met Ellen Klaassens, klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45: 'We vragen dus echt naar wat iemand heeft meegemaakt. We helpen mensen begrijpen waar hun klachten vandaan komen en hoe een behandeling hen gaat helpen om van die klachten af te komen.'

ARQ Centrum’45 heeft in samenwerking met ARQ IVP/IMPACT en Slachtofferhulp Nederland de anonieme zelftest MIRROR ontwikkeld voor laagdrempelige vroeg-signalering na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Hiermee kunnen gebruikers eventuele psychologische klachten tijdig identificeren en passende hulp vinden, iets waar extra behoefte aan kan zijn ten tijde van corona. Ook op de RIVM website, binnen het Informatie- en Verwijscentrum Corona, wordt verwezen naar de zelftest MIRROR, zie; https://www.rivm.nl/ivccorona/mirror-zelftest

Pages