Nieuws

31 maart 2015

De term complexe PTSS verschijnt steeds vaker, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat wordt daarmee bedoeld?

26 maart 2015

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

20 maart 2015

Op 17 april promoveert  Irma Hein (kinder- en jeugdpsychiater bij Stichting Centrum ’45) op empirisch onderzoek naar wilsbekwaamheid bij kinderen. Naar aanleiding hiervan wordt er vanuit de Bascule en het AMC een minisymposium georganiseerd over dit onderwerp.

20 maart 2015

Wat kunnen we 70 jaar na dato nog leren van de oorlog? Hoe houden we de herinnering levend?

20 maart 2015

Tijdens het Arq voorjaarssymposium op vrijdag 20 maart 2015 lanceerde Arq Psychotrauma Expert Groep de informatieportal http://www.psychotraumanet.org.