Nieuws

29 juni 2015

Drie behandelaren/ onderzoekers van Stichting Centrum ’45 kregen dit voorjaar een prijs uitgereikt:

29 juni 2015

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 stelt de Stichting in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging wordt geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

26 juni 2015

De behandeling van complex trauma met primair cognitief verbale interventies wordt mogelijk bemoeilijkt door de dominante reactie van oudere hersensystemen als gevolg van trauma.

26 juni 2015

Uit het juryrapport: "Dit project maakt duidelijk dat het bieden van psychiatrische zorg aan ongedocumenteerden wel degelijk mogelijk en zinvol is.

26 juni 2015

Hoe kan het beste worden omgegaan met culturele diversiteit?

26 juni 2015

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft aan Stichting Arq en Stichting Centrum ’45 de opdracht en een subsidie verleend om een landelijke Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen te ontwikkelen.

15 juni 2015

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.