Nieuws

25 September 2015

Stichting Centrum ‘45/ Arq heeft het voortouw genomen in de oprichting van een Netwerk Psychotrauma Nederland.

25 September 2015

De meerwaarde van Arq voor Stichting Centrum ’45 komt goed naar voren in dit interview. En ook dat de directeur niet van plan is om op zijn louweren te gaan rusten.

21 September 2015

Lees hier de tekst van de vacataure.
Lees hier de andere vacatures.

8 September 2015

De paus, politici en betrokken burgers pleiten voor asielopvang aan huis, maar hulpverleners zijn terughoudend. Ruud Jongedijk, geneesheer directeur bij Stichting Centrum '45, gaf zijn mening in een interview in het dagblad Trouw.