Nieuws

17 januari 2020
Manik Djelantik

Op 20 maart verdedigt Manik Djelantik, psychiater in opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit van Utrecht, haar proefschift, uitgevoerd bij ARQ Centrum '45. Het proefschrift gaat over de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen. Zij zal die middag haar dissertatie toelichten tijdens het symposium over 'De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid'.

17 januari 2020
Prof. dr. Geert E. Smid

Op 20 maart presenteert prof. dr. Geert Smid zijn oratie met als titel 'Een raamwerk van betekenisgeving na verlies', dat een integraal overzicht geeft van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden. 
 

13 januari 2020

De Volkskrant schrijft een serie van 75 persoonlijke verhalen rondom het thema 75 jaar vrijheid. Hierbij het artikel waarin Patricia Dashorst - psychiater bij ARQ Centrum'45- een bijdrage levert over trauma en oorlog: boven de tachtig komt het oorlogstrauma alsnog boven. 

6 januari 2020

Equator Foundation gaat verder onder de naam ARQ Centrum'45. Onze behandelaren en onze behandelingen blijven dezelfde.