Nieuws

In 2020 kunnen we niet meer heen om e-health en blended behandelen binnen de psychotherapie. Behandelen zonder het aanbieden van e-health is onder-behandelen!

Op dinsdag 11 februari gaat er voor het eerst een Exposure in vivo/virtual reality groep van start bij ARQ Centrum’45 in Oegstgeest.

E-health - shutterstock

Deze week is het de nationale e-healthweek, bedoeld om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en de mogelijkheden ervan te laten ervaren. 

E-poli ARQ Centrum'45

Binnen ARQ Centrum’45 richt de e-poli zich op (nieuwe) digitale ondersteunende vormen van traumabehandeling. Patiënten krijgen hierbij volledig digitale zorg middels beeldbellen. 

Manik Djelantik

Op 6 maart verdedigde Manik Djelantik, psychiater in opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit van Utrecht, haar proefschift, uitgevoerd bij ARQ Centrum '45. Het proefschrift gaat over de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen. Zij lichtte die middag haar dissertatie toe tijdens het symposium 'Toward an integrated understanding of traumatic grief'.

Prof. dr. Geert E. Smid

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS WORDT DEZE BIJEENKOMST GEANNULEERD.

Op 20 maart presenteert prof. dr. Geert Smid zijn oratie met als titel 'Een raamwerk van betekenisgeving na verlies', dat een integraal overzicht geeft van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden. 
 

De Volkskrant schrijft een serie van 75 persoonlijke verhalen rondom het thema 75 jaar vrijheid. Hierbij het artikel waarin Patricia Dashorst - psychiater bij ARQ Centrum'45- een bijdrage levert over trauma en oorlog: boven de tachtig komt het oorlogstrauma alsnog boven. 

Equator Foundation gaat verder onder de naam ARQ Centrum'45. Onze behandelaren en onze behandelingen blijven dezelfde.