Nieuws

 

 

 

ARQ Centrum’45 is lead partner in het project eMEN.

In 2018 startte ARQ Centrum’45 met de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg.

Levensverhalen en Psychotrauma, Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk (NET)

De tweede, geheel herziene, editie van het boek Levensverhalen en Psychotrauma, Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk (NET) wordt deze week gelanceerd tijdens het najaarscongres van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Overhandiging Meneertje spanning ARQ Centrum'45

Trots nemen onze manager ambulante zaken, Magda Langemaire, en psycholoog Marloes de Kok het nieuwe kinderboekje ‘Meneertje Spanning’ in ontvangst. 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. Dit is een mooie organisatorische stap in de richting van de juiste zorg op de juiste plek. ARQ is binnen het aandachtsgebied psychotrauma betrokken bij de pilot, om de samenwerking rondom consultatie te versterken. 

Partners binnen het LZV

Op 17 september heeft Paul Hoefsloot namens de minister van Defensie het convenant LZV 2021 getekend. Dit deed hij in het bijzijn van de leden van de stuurgroep LZV.

Enkele jaren geleden deed Dirk Wepster, destijds psychotherapeut in de dagbehandeling van de naoorlogse generatie, bij ARQ Centrum'45 onderzoek naar schaamte. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek statistisch bewerkt en opgenomen in een artikel. In juli 2021 heeft het Tijdschrift voor Psychotherapie dit artikel - Schaamte in de naoorlogse generatie - gepubliceerd (jaargang 2021, uitgave 4). Wellicht zijn deelnemers aan het onderzoek hierin geïnteresseerd.

E-health in de ggz blijft zich continu doorontwikkelen en ARQ Centrum’45 beweegt daar voortvarend in mee. Naast de inzet van online modules, apps en bio feedback, wil ARQ nu de nadruk leggen op het gebruik van Virtual Reality (VR) tijdens behandelingen. En sinds vandaag hebben ruim 100 ARQ-behandelaren de beschikking over deze digitale toepassing. 

Overhandiging 'Een kast vol' defensie nieuwsbericht

In 2020 publiceerden Maaike Zegers-Handgraaf, politieagente en Mariëlle Hoekstra, voorheen GZ psycholoog bij ARQ Centrum’45, het kinderboekje: ‘ Een kast vol’  – versie Politie. Het boekje helpt ouders met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) het gesprek hierover met hun kinderen mogelijk te maken. Sinds deze zomer is ook de versie Defensie van ‘Een kast vol’ beschikbaar. Geneesheer-Directeur / Directeur Zorg ARQ Centrum’45, Ruud Jongedijk, nam het kinderboekje trots in ontvangst.  

Handen ineen - ARQ jaaroverzicht 2020

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Een jaar van herdenken en crises maar ook van hoop. Onze terugblik leest u hier: 'Handen ineen', ARQ jaaroverzicht 2020

Tijdens het TOP GGz Congres introduceerde algemeen directeur ARQ Centrum’45, Eddy Sas, een video-impressie van patiëntervaringen, waaruit duidelijk wordt op welke manier ARQ Centrum’45 kan bijdragen aan een nieuw perspectief op herstel.

Athanasios Maras

Dr. Athanasios Maras (1963) volgt per 1 september a.s. Ruud Jongedijk op als geneesheer-directeur/directeur behandelzaken van ARQ Centrum’45 en ARQ Diagnostisch Centrum, waar hij samen met Eddy Sas de directie vormt.

ARQ Centrum’45 ontving recent opnieuw het TOPGGz keurmerk; door corona vertraagd en in een andere setting, maar niet minder feestelijk. Bekijk de film die daarover werd gemaakt.

GVU

Sinds 28 april jl. hebben patiënten van ARQ Centrum’45, als een van de eerste binnen de ggz-sector, toegang tot hun zorginformatie. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of het patiëntportaal Quli. Patiënten kunnen de eigen informatie inzien, beheren, opvragen en delen met hun omgeving. Hierdoor krijgen zij meer regie over de eigen behandeling, wat kan leiden tot een sneller en beter behandelresultaat. 

GGZ appwijzer

Medio januari lanceerden branchevereniging de Nederlandse GGZ en stichting MIND de website www.ggzappwijzer.nl.  Op deze website kunnen patiënten en behandelaren zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid. Een voorziening in de behoeften van behandelaren en patiënten, die al enige tijd op zoek waren naar overzicht en inzicht in het grote aanbod van mentale gezondheidsapps. ARQ Centrum’45 wilde deze informatie nog beter ontsluiten voor haar patiënten en integreerde de appwijzer in hun patiëntportaal Quli. Per 10 maart 2021 is de ggz-appwijzer binnen Quli met één klik toegankelijk voor iedere ARQ Centrum'45 patiënt.

ARQ Centrum'45 doet mee in een Europees project op het gebied van E-mental health. Doel is om een adequate praktijkaanpak te ontwikkelen voor de inzet van E-mental health in face-to-face behandeling, die maximaal aansluit bij de behoefte van een patiënt, en kennis hierover met anderen te delen. Ook GGZ Drenthe, Reinier van Arkel en Mediant hebben zich aangesloten bij dit project. 

MEMREC belevingscabine

ARQ Centrum’45 zoekt Afghanistan veteranen die mee willen doen met een onderzoek naar de Memrec-methode, een bijzondere, kortdurende en effectieve behandeling van angst.