ARQ-onderzoek Dutchbat III: 25 jaar na missie ervaart kwart veteranen ernstige stressklachten

14 december 2020

Vandaag overhandigt prof. dr. Miranda Olff namens ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum het onderzoek Focus op Dutchbat III, onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering aan de minister van Defensie. Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de missie na 25 jaar nog groot is op de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

Direct naar rapport en publiekssamenvatting Focus op Dutchbat III

Belangrijkste conclusies onderzoek

Met een grote groep Dutchbat III-veteranen gaat het goed; 79% ervaart zijn/haar kwaliteit van leven als voldoende. Er is een kleiner deel van de veteranen met wie het minder goed gaat. Zij kampen met ernstige gezondheidsklachten, vooral van psychische aard. Een kwart van de veteranen ervaart een hoog aantal posttraumatische stressklachten.

Veteranen kijken met gemengde gevoelens terug op de missie. Als positieve ervaringen noemen zij de kameraadschap en de levenservaring die is opgedaan tijdens de missie. Negatieve ervaringen zijn onder andere: het gevoel van machteloosheid, het schuldgevoel zo weinig te hebben kunnen doen, en de negatieve media-aandacht. 

In vergelijking met veteranen van andere missies steken Dutchbat III-veteranen ongunstig af. Op alle fronten (behoefte aan zorg, erkenning en waardering) gaat het gemiddeld minder goed met hen.

Miranda Ollf: “Wat mij persoonlijk raakte was dat een veteraan aangaf nu pas hulp te hebben gezocht. Hij kampte met het gevoel van machteloosheid, voelde zich schuldig de ramp niet te hebben kunnen voorkomen, en had zijn problemen 25 jaar lang weggedrukt. De omgang met zijn vrouw en kinderen leed eronder. Hieruit blijkt ook het belang van het onderzoek.”

Meer dan de helft van de thuisfrontleden, de partners, ouders en kinderen van de deelnemers, heeft op enig moment zelf problemen ervaren die samenhangen met de uitzendervaring van de veteraan. Zoals uit het onderzoek bekend, is het thuisfront een belangrijke steun voor veel veteranen.

Het onderzoeksrapport, de bijlagen en een publiekssamenvatting kunt u lezen op de Projectpagina Dutchbat III