Arq Voorjaarssymposium groot succes

8 april 2016
Arq Voorjaarssymposium

Het derde Arq Voorjaarssymposium had als onderwerp: ‘Gezinnen op de vlucht voor oorlog en rampen. Over kind, gezin en psychotrauma’. Het symposium was dit jaar georganiseerd in samenwerking met Stichting Centrum ’45, partner in Arq en Psychotraumacentrum Kind en jeugd, GGZ Rivierduinen.

Het symposium - dat werd gehouden op 11 maart - was druk bezocht: er waren ruim 120 mensen aanwezig. Prof. dr. Peter Adriaenssens en prof. Alastair Ager verzorgden in de ochtend twee keynote lezingen, die met veel enthousiasme werden ontvangen. In de middag waren vier workshops, waarin duidelijk de relatie gelegd werd  tussen bestaande behandelingen en de doelgroep van vluchtelingenkinderen en –gezinnen. De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een netwerkborrel. Het symposium werd zeer goed gewaardeerd, ‘Het was een interessante dag met veel deskundige sprekers/ workshopleiders, die op een plezierige manier de informatie over konden brengen’ aldus één van de deelnemers. Ook werden er veel contacten gelegd tussen professionals die allemaal in hun eigen organisatie met de thematiek “Gezinnen en vluchtelingen” bezig zijn.

Deelnemers ontvingen het pas uitgekomen boek: 'Goed ouderschap in moeilijke tijden' over meergezinsgroepen met vluchtelingen.