Artikel ' Schaamte in de naoorlogse generatie' in Tijdschrift voor Psychotherapie

28 September 2021

Enkele jaren geleden deed Dirk Wepster, destijds psychotherapeut in de dagbehandeling van de naoorlogse generatie, bij ARQ Centrum'45 onderzoek naar schaamte. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek statistisch bewerkt en opgenomen in een artikel. In juli 2021 heeft het Tijdschrift voor Psychotherapie dit artikel - Schaamte in de naoorlogse generatie - gepubliceerd (jaargang 2021, uitgave 4). Wellicht zijn deelnemers aan het onderzoek hierin geïnteresseerd.

Belangstellenden kunnen via het mailadres dwepster@hotmail.com verzoeken om toesturing van een pdf van dit artikel.