Behandelaanbod Traumatische Rouw

3 juni 2016
Traumatische Rouw

Traumatische rouw vormt vaak een onderdeel van complexe psychotraumaklachten.

DOELGROEP: Traumatische rouw

KENMERKEN VAN DEZE GROEP

Mensen kunnen geconfronteerd worden met een traumatisch verlies zoals een onverwacht of gewelddadig verlies van een of meerdere naasten door oorlog, een misdaad of een andere geweldsituatie. Als gevolg hiervan kan iemand (ernstige) klachten ontwikkelen.

De term traumatische rouw staat voor een mix van zowel depressieve en posttraumatische stress als gecompliceerde rouwsymptomen volgend op het verlies van een dierbare ondergewelddadige omstandigheden.

ARQ Centrum’45 biedt een gespecialiseerde behandeling voor mensen met ernstige traumatische rouw klachten. Bij deze mensen is de diagnose posttraumatische stress stoornis of depressie gesteld, waarbij de aanleiding voor de klachten en de aard van de klachten gekenmerkt wordt door de traumatische rouw.

OPZET VAN DE BEHANDELING

Het doel van de behandeling is de psychische klachten ten gevolge van de traumatische rouw te verminderen.

Hiervoor is de individuele behandeling Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw of Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG) ontwikkeld. Over de BEP-TG is een aparte folder beschikbaar.

We bieden ook een poliklinische en dagbehandeling traumatische rouw.

Voor meer informatie over traumatische rouw, zie de website van het Arq Kenniscentrum Traumatische Rouw