Behandeling van traumagerelateerde stoornissen op latere leeftijd – Promotie Jeannette Lely

11 juni 2019
Promotie Jeannette Ley

Psychotherapeut van Centrum '45 Jeannette Lely promoveerde op 6 juni op het onderwerp: ‘Treating trauma-related disorders in later life’.

Met het doel de empirische basis te versterken voor een psychotrauma-behandeling van ouderen, staat de vergelijking centraal van twee behandelingen in een steekproef van oudere volwassenen: de op het verleden gerichte Narratieve Exposure Therapie of NET (Schauer, Neuner, & Elbert, 2011), en de op het heden gerichte Present-Centered Therapy of PCT (McDonagh et al., 2005). Geconcludeerd wordt, dat behandeling in deze levensfase betekenisvol kan zijn voor vele verdere levensjaren. De resultaten tonen aan dat pessimistische verwachtingen ten aanzien van behandelmogelijkheden van ouderen ongegrond zijn.  

Zie het proefschrift: link

Informatie van Universiteit Utrecht: link