Beurs voor Stichting Centrum ’45 van EMDR Research Foundation

17 juni 2016
Beurs van EMDR Research Foundation

Dr. Jackie June ter Heide – klinisch psycholoog en onderzoeker bij Stichting Centrum ’45 – heeft van de EMDR Research Foundation een beurs gekregen.

Zij kreeg die voor het schrijven van een artikel over het verband tussen de coping stijl van getraumatiseerde vluchtelingen en het effect van EMDR (traumabehandeling)  en stabilisatie (gefaseerde behandeling), met gebruik van trialdata.

  • Voorstanders van gefaseerd behandelen stellen dat mentaal overbelaste vluchtelingen eerst hun coping vaardigheden moeten verbeteren voordat ze baat kunnen hebben bij traumagerichte therapie. Aan die traumagerichte behandeling zou dus in ieder geval eerst een fase van psychosociale stabilisatie vooraf moeten gaan.
  • Voorstanders van direct traumagericht behandelen stellen echter dat vluchtelingen juist mentaal overbelast raken omdat ze PTSS hebben, en dat traumagerichte therapie de meeste zoden aan de dijk zet.

Door te bepalen welke van deze twee posities wetenschappelijk het meest houdbaar is, kan de zorg voor getraumatiseerde vluchtelingen verbeterd worden.

Lees over het proefschrift 'An Eye for Complexity’

Artikelen naar aanleiding van de promotiestudie.