Blended behandelen: ontwikkelen van een praktijkrichtlijn en training

2 maart 2021

Wij doen mee in een Europees project op het gebied van E-mental health. Doel is om een adequate praktijkaanpak te ontwikkelen voor de inzet van E-mental health in face-to-face behandeling, die maximaal aansluit bij de behoefte van een patiënt, en kennis hierover met anderen te delen.

Lees meer