CAPS-5: de Nederlandse vertaling van de nieuwe Clinician-Administered PTSD Scale

23 december 2014

Waarom een nieuwe CAPS?

Met de veranderingen in de DSM-5 voor PTSS werd ook het veelgebruikte diagnostisch instrument voor PTSS de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) aangepast door het National Center for PTSD. Om tot een taalkundig correcte, maar ook voor iedereen herkenbare en bruikbare Nederlandse vertaling te komen, is in het afgelopen jaar aan een ‘Psychotrauma Expert Crowd Translation’ gewerkt.
Lees hierover meer in de nieuwsbrief.