Convenant LZV 2021: samenwerking bij veteranenzorg bekrachtigd

28 September 2021
Partners binnen het LZV

Op 17 september heeft Paul Hoefsloot namens de minister van Defensie het convenant LZV 2021 getekend. Dit deed hij in het bijzijn van de leden van de stuurgroep LZV. ARQ Centrum’45 is in de stuurgroep vertegenwoordigd. Met de ondertekening van deze samenwerkingsafspraak bekrachtigen de partijen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen de samenwerking en verbinden zij zich aan de doelstellingen van het LZV.

Partners
De partners binnen het LZV zijn:

 • ARQ Centrum'45
 • Sinai Centrum
 • GGZ Drenthe
 • Reinier van Arkel Psychotraumacentrum Zuid Nederland
 • Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
 • de Waag
 • Jellinek
 • Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
 • BMW Defensie
 • Diensten Geestelijke Verzorging Defensie
 • Nederlands Veteraneninstituut.

Zorgketen
Het LZV is een samenhangend zorgsysteem, of zorgketen. Dat betekent dat we veteranen binnen dit samenwerkingsverband alle mogelijke, beschikbare zorg kunnen bieden. De ketensamenwerking en -coördinatie biedt eenduidigheid van zorg, een geborgde hoge kwaliteit, continue kennisoverdracht en een efficiënt en effectief handelen. Het convenant regelt de afspraken tussen de deelnemende organisaties. In 2010 werd het eerste convenant getekend. Met het ondertekenen van het convenant LZV 2021 bestaat de samenwerking al weer 11 jaar.