Dilemma's, verslag van het Arq Voorjaarssymposium over Complexe PTSS

31 maart 2015

De term complexe PTSS verschijnt steeds vaker, zowel in de literatuur als in patiëntendossiers, maar wat wordt daarmee bedoeld?

Deze vraag stond centraal tijdens het tweede Arq Voorjaarssymposium - georganiseerd door Stichting Centrum ’45 - dat gehouden werd op 20 maart in het Planetarium te Amsterdam.

In de vorm van lezingen, levendige debatten en diverse workshops werden door meerdere clinici de verschillende facetten en visies van de begrippen complex trauma en complexe PTSS belicht. Duidelijk werd dat zowel binnen de literatuur als in de klinische praktijk een veelvoud bestaat aan visies en aannames, en dat wat we echt weten over Complexe PTSS nog in de kinderschoenen staat. Lees het verslag.