E-Mence (mede opgericht door Arq) wint innovatieprijs met proactieve depressie app

6 October 2017
E-Mence logo

PERSBERICHT
Op donderdagavond 5 oktober heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de eerste VZVZ-Innovatieprijs uitgereikt aan E-Mence. E-Mence ontvangt de prijs voor het idee om de app iFeel te koppelen aan bestaande e-health platformen in de GGZ en daardoor breder en vaker in te kunnen zetten ten behoeve van patiënten met een depressie of posttraumatische stress stoornis (PTSS).

iFeel is een app waarmee op tijd gesignaleerd kan worden dat een patiënt met een depressie of PTSS  een terugval heeft. iFeel meet, op basis van het gebruik van de mobiele telefoon, significante afwijkingen ten opzichte van het normale gedrag van de gebruiker. De gebruiker hoeft hiervoor zelf geen input te geven. iFeel kan vervolgens de gebruiker of iemand in zijn omgeving een signaal geven dat er mogelijk iets mis is.

Hobbe Jan Hiemstra, managing director E-Mence, zegt: “Ik ben enorm trots op deze innovatieprijs, die wordt uitgereikt aan ideeën die voor zorgaanbieders een duidelijke stap voorwaarts betekenen. Met het gebruik van dergelijke nieuwe e-health toepassingen kunnen we patiënten steeds beter begeleiden. Dat is goed voor zowel patiënt als zorgaanbieders omdat het ook een forse kostenbesparing kan betekenen. Met de steun van de VZVZ-Innovatieprijs 2017 kunnen we dit initiatief rondom iFeel ook daadwerkelijk verwezenlijken.”

Over E-Mence
E-Mence is een internationaal innovatie- en implementatie centrum voor zorginstellingen, innovatieve partners en onderzoeksinstellingen. Het doel van E-Mence is het verhogen van het succesvol gebruik van e-health wat leidt tot efficiëntere zorg en een beter resultaat voor cliënten. E-Mence is opgericht door Triple E Health en Arq Psychotrauma Expert Groep. www.e-mence.org

Over VZVZ
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat het netwerk goed functioneert, zodat bijvoorbeeld zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep zijn toegestaan. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van het huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet.

Ook zorgt VZVZ ervoor dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie gegevens opvraagt. In overleg met de Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisaties van zorgverleners, Zorgverzekeraars Nederland en ICT-leveranciers werkt VZVZ ook aan verdere verbetering en ontwikkeling van de zorginfrastructuur. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2016-2020’.

VZVZ is opgericht door vier koepels van zorgaanbieders: de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen, voorheen VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). www.vzvz.nl