eMEN start webinarreeks e-mental health training

20 december 2021

ARQ Centrum’45 is lead partner in het project eMEN. eMEN is een Europees samenwerkingsproject, bestaande uit vijf partnerlanden, dat middels verschillende activiteiten het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest-Europa bevordert. Om de volgende stap te zetten en bij te dragen aan een beter en duurzaam gebruik van e-mental health (eMH) in de Europese GGZ, hebben de vijf partnerlanden van het eMEN-project hun krachten gebundeld en een praktische eMH-training voor GGZ-professionals ontwikkeld. Op 17 januari 2022 trapt eMEN de eerste reeks webinars van deze eMH-training af.

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg neemt wereldwijd toe. Crisissen zoals COVID-19 dragen bij aan deze vraag. Het in stand houden van de Europese GGZ-stelsels wordt moeilijk zonder de inzet van e-mental health (eMH). Sinds 2020 heeft behandeling op afstand met behulp van digitale toepassingen een enorme vlucht genomen. En gebleken is dat digitale oplossingen soms heel goed werken en soms minder. Ondanks deze stijging verloopt de implementatie en opschaling van eMH traag. Waarom? En, hoe zet u eMH eigenlijk goed in? Wat kunt u ermee? Hoe implementeert u het? En hoe schalen we het op? De eMH-training van eMEN geeft o.a. antwoorden op deze vragen.

Informatie en registratie

De training is opgedeeld in acht modules en iedere module is via een live webinar te volgen. Tijdens deze webinars delen verschillende deskundigen hun kennis en ervaring. Aan het eind van iedere module is er ruimte voor vragen.

Deelnemers ontvangen als naslagwerk de e-mental health training toolbox, met de inhoud van alle webinars én bonusmateriaal. Bekijk hier alvast de samenvattingen van de modules. De voertaal van de webinars is Nederlands en deelname is gratis.

Hieronder een overzicht van de data, tijden en registratielinks voor de webinars:

  • 17 januari 2022 | 11:00 - 12:30 | Algemene inleiding eMH | door Dr. Tim Wind - klinisch psycholoog en programmamanager e-health ARQ Centrum'45, Dr. Annet Kleiboer – assistent professor in klinische psychologie VU Amsterdam en Drs. Bart Schrieken – psycholoog en directeur zorg Interapy | registratielink
  • 9 februari 2022 | 11:00 - 12:30 | Online klinisch interviewen en diagnostische beoordeling | door Dr. Ellen Klaassens – klinisch psycholoog ARQ Centrum'45 en ARQ Diagnostisch Centrum | registratielink
  • 17 februari 2022 | 11:00 - 12:30 | Online interventies en blended behandeling| door Dr. Annet Kleiboer – assistent professor in klinische psychologie VU Amsterdam | registratielink
  • 7 maart 2022 | 11:00 - 12:30 | Telemental health: psychotherapie via videobellen | door Dr. Tim Wind - klinisch psycholoog en programmamanager e-health ARQ Centrum'45 | registratielink
  • 17 maart 2022 | 11:00 - 12:30 | Online interventies: online schrijven gebruiken als interventie| door Drs. Bart Schrieken – psycholoog en directeur zorg Interapy | registratielink
  • 21 maart 2022| 19:30 - 20:30 | Draagbare Technologie | door Dr. Ing. Bert Bonroy – doctor Industriële Wetenschappen en onderzoeksleider biomedische technologie Mobilab&Care@Thomas More | registratielink
  • 25 maart 2022| 12:00 - 13:00 | Draagbare Technologie | door Dr. Ing. Bert Bonroy – doctor Industriële Wetenschappen en onderzoeksleider biomedische technologie Mobilab&Care@Thomas More | registratielink
  • 28 maart 2022 | 19:30 - 20:30 | Immersieve Technologie | door Dr. Tom van Daele - klinisch psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie Technologie & Samenleving Thomas More | registratielink
  • 1 april 2022 | 12:00 - 13:00 | Immersieve Technologie | door Dr. Tom van Daele - klinisch psycholoog en onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie Technologie & Samenleving Thomas More | registratielink
  • 21 april 2022 | 11:00- 12:30 | Inbedding van eMH in de organisatie | door MSc Hobbe Jan Hiemstra – informatiemanager ARQ Centrum'45 | registratielink

Voor meer informatie over het eMEN-project en/of de eMH-training kunt u contact opnemen met Hobbe Jan Hiemstra, projectleider eMEN, via H.Hiemstra@arq.org.