Enquêteverslag: GGZ-professionals vertellen over werken met migranten

17 juni 2016
Werken met migranten

Via de ontwikkellijn Culturele Diversiteit ontwikkelt Arq samen met anderen een GGZ kwaliteitsstandaard voor het werken met migranten. In een enquête is aan GGZ-professionals gevraagd hoe zij het werken met patiënten met een migrantenachtergrond ervaren.

Lang niet alle GGZ-organisaties hebben een visie op culturele diversiteit. Ook worden good practices voor patiënten met een migrantenachtergrond weinig ingezet. Dit blijkt uit een enquête die het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met  Arq Psychotrauma Expert Groep en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in het najaar van 2015 heeft uitgezet onder 51 GGZ-professionals. Als belangrijke succesfactoren in de behandeling van deze doelgroep noemen de professionals: een open houding, kennis over de achtergrond van de patiënt en extra aandacht voor de behandelrelatie.

Aan de GGZ-professionals werd gevraagd hoe zij het werken met patiënten met een migrantenachtergrond ervaren. De 51 professionals die de enquête invulden gaven aan welke werkwijzen, methoden en instrumenten ze gebruiken bij deze doelgroep. En welke belemmeringen zij ervaren om ‘diversiteitsgevoelig’ te werken of om de kennis die er op dit vlak is te benutten.

De resultaten van deze enquête dragen bij aan de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit in de ggz die in 2017 verschijnt.