Expertmeeting op 21 mei over 'Tools voor screening' op onder meer PTSS

26 maart 2015

Intakegesprekken bij een vermoeden van PTSS zijn tijdrovend, en zorgen voor een grote belasting van zowel zorgvragers als zorgverleners. Om de identificatie van PTSS zo tijdig, laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, worden momenteel internettoepassingen ontwikkeld.

Op 21 mei wordt er op onze locatie in Diemen een expertmeeting gehouden van INPREZE in samenwerking met Universiteit Twente.

Het platform moet gaan bijdragen aan de succesvolle introductie van een breed aanbod van innovatieve en effectieve online-toepassingen voor preventie  en zelfhulp, Mocht er zorg nodig zijn, dan moet dit online-hulpverleningsaanbod direct kunnen worden ingezet voor online- behandeling, of reguliere behandeling. Daarnaast worden er in het kader van dit project vijf applicaties ontwikkeld die onderzocht en getest worden. Tot slot wil INPREZE gemeenten helpen bij het online implementeren van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Dit gebeurt onder andere door het faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten, het ontwikkelen van een openbare GGZ-screeningsapp en het uitvoeren van een pilot naar de werking van deze app.