Frascati voorstelling: Arq/ Equator werkt mee aan bijzonder theater

30 november 2017
Frascati theatervoorstelling

Patiënten van Equator werken mee aan een indrukwekkende theaterproductie van Frascati, een vervolg op de succesvolle eerdere voorstelling.

Arq Psychotrauma Expert Groep en Frascati in Amsterdam zijn begin dit jaar een bijzondere samenwerking aangegaan. Een partnership waarin we de potentie van theater binnen een kwetsbare omgeving onderzoeken. We vroegen theatermakers Elike Roovers en Rutger Esajas van DEGASTEN om met 11 cliënten van Arq een periode samen te werken. De voorstelling To be or not to be. We will be is hiervan het resultaat. Een krachtige en zeer persoonlijke productie. Elike Roovers:  “Juist in het onaffe en onberekenbare karakter schuilt de kracht. Realiteit en theater vallen op een ontroerende wijze samen.”

In mei  2017 werd de voorstelling voor het eerst opgevoerd in een volle zaal van Frascati. Het publiek zit nadrukkelijk niet veilig op een tribune maar achter tafels die door de theaterzaal verspreid staan. Zoals een psychiater zijn patiënt ontmoet, nemen de spelers plaats aan de andere kant van de tafel…

Graag willen wij u attenderen op de herneming van To be or not to be. We will be van donderdag 14 t/m zaterdag 16 december om 20:00 in Frascati. Daarbij organiseren we aansluitend aan de voorstelling van zaterdag 16 december een besloten expertmeeting over het belang van resources in dagelijks leven voor herstel van psychologische klachten, met onder meer een keynote speech van klinisch psycholoog en medisch antropoloog Samrad Ghane.

Kaarten à €7,50 zijn te bestellen via deze link. Hopelijk tot ziens in Frascati!