Groepsinterventie Mind-Spring succesvol voor Eritrese statushouders

16 april 2019
Certificaten Mind-Spring in Dalfsen

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Het programma wordt sinds 2004 ingezet op asielzoekerscentra (AZC) en vanaf 2018 voert Arq de landelijke coördinatie voor het gehele Mind-Spring aanbod op de AZC.

Medio april hebben negen Eritrese statushouders woonachtig in (en rondom) de gemeente Dalfsen hun Mind-Spring certificaten ontvangen uit handen van een zeer enthousiaste wethouder. Zij hadden acht weken lang met succes de Mind-Spring training gevolgd.

Mind-Spring wordt steeds vaker gevraagd voor Syrische en Eritrese statushouders in de gemeentes. Ook coördineert het Arq Kenniscentrum Migratie trainingen Mind-Spring Junior en Opvoedingsondersteuning op verschillende basisscholen in het land.

Na de mei-vakantie start er een (pilot) Mind-Spring groep voor Eritrese ex-AMV's die net zelfstandig zijn gaan wonen. Lees meer