Groepsinterventie Mind-Spring succesvol voor Eritrese statushouders

16 april 2019
Certificaten Mind-Spring in Dalfsen

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Het programma wordt sinds 2004 ingezet op asielzoekerscentra (AZC) en vanaf 2018 voert ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de landelijke coördinatie voor het gehele Mind-Spring aanbod op de AZC.

Medio april hebben negen Eritrese statushouders woonachtig in (en rondom) de gemeente Dalfsen hun Mind-Spring certificaten ontvangen uit handen van een zeer enthousiaste wethouder. Zij hadden acht weken lang met succes de Mind-Spring training gevolgd.

Mind-Spring wordt steeds vaker gevraagd voor Syrische en Eritrese statushouders in de gemeentes. Ook coördineert het ARQ Kenniscentrum Migratie trainingen Mind-Spring Junior en Opvoedingsondersteuning op verschillende basisscholen in het land.

Na de mei-vakantie start er een (pilot) Mind-Spring groep voor Eritrese ex-AMV's die net zelfstandig zijn gaan wonen. Lees meer