Netwerk 1 WO2 opgericht: vrijwilligersorganisaties werken duurzaam samen

17 juni 2016
1WO2

Tijdens de zeer geslaagde conferentie ‘1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken’ die op 14 mei jl. plaatsvond in Amersfoort en waaraan 120 mensen deelnamen, is het Netwerk 1WO2 opgericht.

Dit Netwerk is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië en voor het eerst duurzaam gaan samenwerken. De vrijwilligersorganisaties vinden het van belang de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa – te verbinden en gezamenlijk uit te dragen.

Netwerk 1WO2 wil een bijdrage leveren aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog nu en in de toekomst en wil tevens de herinnering aan deze gebeurtenis levend houden. Dit alles vanuit de bereidheid om mee te bewegen met de behoeftes van nieuwe generaties. Behalve dit fysieke netwerk wordt er ook hard gewerkt aan de realisatie van een digitale ontmoetingsplek, die nog in 2016 toegankelijk moet zijn.

Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, SHBSS, het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945), ondersteund door Cogis en Pelita, partners in Arq.