Nieuw Arq programma WOII

20 maart 2015

Wat kunnen we 70 jaar na dato nog leren van de oorlog? Hoe houden we de herinnering levend?

 

In februari is het nieuwe programma “De Tweede Wereldoorlog (WOII): Brug van verleden naar toekomst” van start gegaan. Het programma is Arq-breed, en wil onder meer de kennis over WOII vertalen naar de huidige vraagstukken in de samenleving.

Het programma WOII wil blijvend betekenis geven aan het verhaal van de oorlog. Dat doen we door het opzetten en ontwikkelen van onderzoeksprojecten, -producten en -methodieken ten behoeve van actuele vraagstukken. Zo willen we bijvoorbeeld het onderzoek naar de doorwerking van de oorlog op naoorlogse generaties actualiseren. Ook streven we naar meer samenwerking met stakeholders WOII in en buiten Arq. Door meer samenwerking kan de impact van alle initiatieven die er al zijn op dit gebied vergroot worden.

Het programma WOII is een coproductie van de Arq-partners Cogis/Impact, Stichting Pelita, en Stichting 1940-1945. Uiteraard wordt ook de expertise van Stichting Centrum ’45 op het gebied van WOII bij het programma betrokken. Sinds februari zijn Ilse Raaijmakers en Onno Sinke aangetrokken als beleidsadviseur binnen het programma WOII. Zij zullen het programma samen met projectleider Harriet Ferdinandus verder vormgeven. Aan een eigen programmawebsite, -logo en -folder wordt gewerkt. Voor vragen en contact mail naar wo2programma@arq.org