Nieuwe landelijke zorglijn politie voor PTSS klachten

29 november 2019
Zorglijn PTSS politie

Dankzij een nieuwe landelijke samenwerking tussen de politie en een aantal topzorginstellingen op het gebied van trauma, zijn er voor politiemensen nog betere voorzieningen bij vermoeden van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

ARQ Diagnostisch Centrum, ARQ IVP en ARQ Centrum’45 (allen onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum), het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (onderdeel van Reinier van Arkel), het Top Referent Traumacentrum (onderdeel van GGZ Drenthe) en Balans & Impuls zijn een intensieve samenwerking met de politie en elkaar aangegaan en richten samen de zorglijn PTSS politie in.

De zorglijn PTSS politie heeft snelle intake- en behandeltermijnen vastgelegd en afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg. Bovendien sluit de opzet van de zorglijn goed aan bij de procedure die gevolgd moet worden bij het aanvragen van een beroepserkenning PTSS.

Alle betrokken instellingen hebben veel kennis in huis over de procedures en de context van de werkzaamheden van de politie en bieden samen nu brede geografische spreiding voor diagnostiek en zorgverlening aan politiemensen met een vermoeden van PTSS.

Esther Tossaint, korpspsycholoog, zegt: “Dankzij de samenwerking met deze topzorg instellingen kunnen wij politiemensen met vermoeden van PTSS, nu sneller, dichterbij huis en met nog meer specialisten van een juiste diagnose en zorg voorzien.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eddy Sas, directeur ARQ Centrum '45