Omgaan met verlies en rouw tijdens de coronacrisis

12 mei 2020

Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw geeft informatie aan nabestaanden en hulpverleners en ondersteunt hen. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij verlies en rouw is ook mogelijk. Bekijk de website.